Preklady Porotherm

- súčasť stavebného systému

Pohľad na hotový preklad s použitím KPP s murovanou tlakovou zónou (boli použité výškovo upravené tehly POROTHERM 44 P+D)

Preklady predstavujú organickú súčasť tehlového stavebného systému Porotherm. Široký sortiment dĺžok odstupňovaný po 250 mm naväzuje na rozmery tehál Porotherm, čo zjednodušuje ich navrhovanie a zhotovovanie. Vsúčasnosti ponúkametri druhy prekladov:

  • Kramické predpäté preklady Porotherm (KPP)obr. 1
  • Keramické preklady Porotherm 23,8(KP 23,8) obr. 2
  • Roletové preklady RONOobr. 3

Keramický predpätý preklad Porotherm (KPP)

 

Keramické predpäté preklady Porotherm (KPP) sa vyrábajú v dĺžkach od 1,00 m do 3,00 m pre rozpony 0,75 až 2,75 m odstupňované po 0,25 m. Preklad má v reze rozmery 65 x 120 mm. Keramické predpäté preklady Porotherm nie sú samonosnými prvkami. Kompletný preklad s patričnou únosnosťou, tzv. spriahnutý preklad, vzniká po nadmurovaní alebo nadbetónovaní tlačenej oblasti. V závislosti od počtu prekladov vedľa seba a od výšky murovanej alebo betónovej tlakovej zóny sa mení únosnosť kompletného prekladu.

Preklady Porotherm sa ukladajú do lôžka zcementovej malty zásadne na celé tehly. Pred murovaním alebo betónovaním tlakovej zóny treba preklady podoprieť a to na maximálny rozpon 1,00 m. Dĺžka uloženia je minimálne 120 mm. Preklady sa môžu skracovať pílením pomocou vhodného náradia, nie však sekaním. Minimálna použiteľná dĺžka prekladu je 1,00 m.

Keramický preklad Porotherm 23,8 (KP 23,8)

Preklady Porotherm 23,8 (číslo označuje výšku púrekladu v cm) sú samostatne nosné preklady, ktorých výška je zhodná s výškou tehál Porotherm P+D. Preto sa odporúčajú hlavne nad otvory vobvodovej stene.Vyrábajú sa v dĺžkach od 1,00 m do 3,25 m odstupňovaných po 0,25 m pre rozpony 0,75 až 2,75 m. Preklad má v reze rozmery 71 x 238 mm. Kompletný preklad sa zhotoví vyskladaním z potrebného počtu prefabrikátov v závislosti od hrúbky steny.

Významnou prednosťou prekladov 23,8 je to, že umožňujú veľmi jednoduché a pohodlné riešenie tepelnej izolácie prekladu.

Preklady Porotherm sa ukladajú na výšku (t.j. na svoju kratšiu stranu) do lôžka z cementovej malty zásadne na celé tehly.

Preklady KP 23,8 netreba počas montáže podopierať.

Roletový preklad RONO

 

Roletový preklad RONO je špeciálny druh prekladu umožňujúci schovať schránku navíjacej rolety do nadpražia. Pozostáva zdvoch samostatných častí:

Vnútorná časť A – podobná prekladu KP 23,8

Vonkajšia časť B – vytvára samotný priestor pre roletu.

Spôsob zhotovenia kompletného roletového prekladu RONO závisí predovšetkým od hrúbky steny, vktorej sa preklad vytvára. Pretože časť B nie je dimenzovaná ako nosný prvok, treba nad touto časťou vúrovni venca uložiť namiesto vencovej tehly jeden preklad KP 23,8 rovnakej dĺžky ako je preklad RONO.

  11 12 13 14 15 16 17  
back to top