Podmienky jesennej akcie Porotherm

Zľava na tehly Porotherm 333 €
  • získanie zľavy je podmienené registráciou koncového zákazníka na stránke Jesennej akcie Porotherm od 20.7.2020 do 30.9.2020 a minimálnym odberom 50 paliet tehál Porotherm
  • zákazník sa zaväzuje vyplniť len pravdivé údaje, ako o sebe, tak aj o mieste stavby. V prípade, že spoločnosť Wienerberger s.r.o zistí nepravdivosť údajov zo strany zákazníka, má právo takúto registráciu vylúčiť
  • povinnou súčasťou registrácie je priloženie projektovej dokumentácie k registračnému formuláru
  • dodatočná zľava bude zákazníkovi uplatnená v následnej cenovej ponuke
  • zaregistrovaná stavba s projektovou dokumentáciou sa nachádza na území Slovenskej republiky
  • uplatnenie cenovej ponuky, s dodatočnou zľavou 333 € s DPH, je možné najneskôr do 30.10.2020 u všetkých zmluvných partnerov spoločnosti Wienerberger s.r.o.
  • zľava 333 € nie je nárokovateľná v žiadnej inej podobe, než je uvedené v týchto podmienkach
  • spoločnosť Wienerberger s.r.o. si vyhradzuje právo predčasne ukončiť alebo predĺžiť trvanie akcie, o čom bude informovať na svojich webových stránkach

V Zlatých Moravciach 20.7.2020