Poroton Brick Wall

Murovanie vnútorných nosných stien a deliacich priečok

Aký je správny postup pri murovaní z tehál? Podrobnosti ako správne murovať sa dozviete v nasledovnom článku.

Murovanie vnútorných nosných stien

Vnútorné nosné steny tvoria spolu s obvodovými stenami nosný systém stavby. Pre ich murovanie platia tie isté zásady, ako pri obvodových stenách. Napojenie vnútornej nosnej steny na obvodovú stenu alebo kríženie dvoch nosných stien musí zabezpečovať ich statické spolupôsobenie.

Podmienkou je vhodné previazanie oboch stien, ktoré sa dá dosiahnuť súčasným murovaním alebo aspoň vytvorením vhodného zazubenia (tzv. káps) v stene, ktorá sa muruje ako prvá.

Processing PFZ Planfüllziegel

Murovanie deliacich priečok

Deliace priečky sa murujú až po odstránení montážneho podoprenia stropu. Z hľadiska celkovej statiky stavebnej konštrukcie nemajú nosnú funkciu. Svoju stabilitu získajú nenosné priečky vhodným napojením na ohraničujúce konštrukčné prvky.

Pri styku deliacej priečky s obvodovou alebo vnútornou nosnou stenou sa nemusia vytvárať kapsy. Previazanie sa deje pomocou plochých nerezových kotiev, ktoré sa umiestnia do každej druhej ložnej škáry priečky (takúto kotvu nájdete napr. v sortimente firmy FISCHER).

Priestor medzi posledným radom priečkových tehál a stropom sa vyplní maltou (do rozpätia stropu 3,5 m) alebo nejakým stlačiteľným materiálom (pri rozpätiach nad 3,5 m z dôvodu možného priehybu stropu).

Toľko vstručnosti o najdôležitejších zásadách správneho murovania.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.