San Bernardo Chapel with clay blocks; Brick Award 2018 Special Prize Winner Category "Sharing Public Spaces"; Nicolás Campodonico Estudio; Photo: Nicolás Esteban Campodonico

Wienerberger Brick Award 2020

 

 

Súťaž o najlepšie tehlové stavby z celého sveta

Už viac než 10 rokov usporiadava spoločnosť Wienerberger AG medzinárodnú súťaž Wienerberger Brick Award. Súťaž sa koná každé dva roky a poskytuje perfektnú platformu, ktorá vyzdvihuje výnimočné architektonické diela, stavby a ich autorov. Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2004, hlavným cieľom bolo pritiahnuť viac pozornosti k prírodným, páleným stavebným materiálom a ukázať, aká zaujímavá môže byť architektúra využívajúca pálenú hlinu.
 
Súťaž je otvorená širokému radu tehlových stavieb, od použitia klasických tehál cez lícové obkladové murivo, pálené škridly až po kreatívne využitie keramickej dlažby.
 
Napriek tomu, že spoločnosť Wienerberger je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže, jedná sa o nezávislé ocenenie a využitie materiálov Wienerberger nie je podmienkou pre účasť v súťaži. Celkovo sa medzi nomináciami i víťazmi objavujú stavby z celého sveta, stretávame sa tak s tehlovými materiálmi rôznych výrobcov, tvarov a farieb. Snažíme sa, aby sa pálená hlina ako stavebný materiál tešila stále veľkej pozornosti, či už z hľadiska estetiky alebo funkčnosti.

Súťažné kategórie

Porota rozhoduje o víťazoch v nasledujúcich kategóriách:

  • Feeling at home (Ako doma)
  • Living together (Bývame spolu)
  • Working together (Pracujeme spolu)
  • Sharing public spaces (Zdieľame verejný priestor)
  • Building outside the box (inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál, akými sú nové stavebné technológie alebo na mieru vyrábané tehly, alebo využitie novej ornamentiky v projekte)

Finančné výhry

Porota rozhoduje o víťazoch v nasledujúcich kategóriách:

Porota vyhlási spolu s víťazmi jednotlivých kategórií aj celkového víťaza Wienerberger Brick Award (vrátane víťaza kategórie), ktorý získa finančnú odmenu 7000 eur. Pre výhercov jednotlivých súťažných kategórií je pripravených po 5000 eur.

Podmienky pre prihlásenie diel

Architekti mohli svoje práce prihlasovať do 9. apríla 2019, v prípade, ak spĺňali nasledujúce podmienky:

  • významná časť stavby musí byť postavená zo stavebného materiálu na báze pálenej keramiky (tehlové bloky, lícové tehly, tehlový fasádny obklad alebo keramická dlažba),
  •  projekt musí byť dokončený od roku 2016 do termínu prihlásenia, aby bola zaručená jeho aktuálnosť,
  • účasť v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spoločnosti Wienerberger. V súťaži rozhoduje schopnosť architekta kombinovať funkčnosť, trvalú udržateľnosť a energetickú efektívnosť.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.