Asistenčná služba pri založení prvého radu tehál

Field service employee at construction site supporting building professional in front of van
 
Názov služby
Asistenčná služba
Asistenčná služba
 

Cena bez DPH (EUR)

100,-

ZADARMO

 

Cena s DPH (EUR)

120,-

ZADARMO

 

Poznámka

platba v hotovosti pred začatím*

len v prípade použitia tehál Porotherm T Profi aspoň do prvého radu

*Pred objednaním asistenčnej služby si prečítajte podmienky pod formulárom. Zrušenie asistenčnej služby je možné iba telefonicky na  tel.: +421 908 924 066, jeden pracovný deň pred realizáciou asistenčnej služby do 14.00 hod, v opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť 120€ s DPH za zbytočný výjazd technika.

Asistenčná služba

Pre objednanie služby vyplňte registračný formulár

Rozsah služby

Asistencia pri založení prvého radu v rozsahu:                                                                             

 • výškové zameranie základovej dosky s cieľom nájsť najvyššie miesto
 • ukážka práce s nivelačnou súpravou a nanesenie zakladacieho maltového lôžka v 2-3 pracovných záberoch
 • asistencia pri nanášaní maltového lôžka pracovníkmi dodávateľa, resp. investora stavby.

 

Zaškolenie v murovaní ďalších radov v závislosti od zvolenej technológie murovania v rozsahu:

 • zásady založenia rohu obvodovej steny
 • zásady murovania na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi s použitím nanášacieho valca (príprava malty, nastavenie a príprava nanášacieho valca, používanie a údržba nanášacieho valca), alebo
 • zásady murovania na penu Dryfix extra

Asistenčná služba trvá nevyhnutný čas, maximálne však 5 hodín od príchodu stavebného technika na stavbu.

Výbava stavebného technika počas asistenčnej služby

 • nivelačný prístroj a nivelačná lata na výškové zameranie základovej dosky
 • nivelačná súprava na nanášanie a urovnanie zakladacej malty
 • hliníková lata na sťahovanie zakladacej malty
 • ponorné miešadlo na miešanie lepiacej malty
 • valec na nanášanie lepiacej malty, prípadne pištoľ na aplikáciu peny Dryfix extra
 • bežné murárske náradie

Nivelačný prístroj, nivelačnú súpravu a nanášacie valce na ďalšie práce mimo asistenčného dňa si musí zabezpečiť investor stavby alebo stavebná firma!

Potrebné vybavenie stavby

Aby asistenčná služba na stavbe bola vôbec možná, je potrebné, aby stavba bola na založenie prvého radu náležite pripravená. Pod tým sa rozumie:

 • zabezpečená účasť pracovníkov, ktorí budú stavbu realizovať (minimálne 3 osoby, t.j. 1 murár a 2 pomocní robotníci,
 • počas celej prítomnosti technika)
 • natavené izolačné pásy v miestach obvodových a vnútorných nosných stien
 • vytýčená presná poloha stien na izolačných pásoch 
 • potrebný materiál a náradie:
 • tehly Porotherm Profi,
  • zakladacia malta Porotherm Profi AM (v zimnom obd. AM-W), alebo iná malta vhodná na založenie 1. radu tehál,
  • malta Porotherm Profi alebo murovacia pena Dryfix extra
  • bubnová miešačka
 • bežné murárske náradie (murárska lyžica, gumené kladivo, hliníková lata dĺžky 2 až 3 metre, dlhá a krátka vodováha, ponorné miešadlo).

Postup pri objednaní

                                                               

 • Asistenčnú službu si môžete objednať vyplnením vyššie uvedeného formulára
 • Zrušenie asistenčnej služby je možné iba telefonicky na č. tel.: 0850 111 283 jeden pracovný deň pred realizáciou asistenčnej služby do 14:00 hod. V opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť 120,- EUR s DPH za zbytočný výjazd technika.