O spoločnosti Wienerberger

  • najväčší svetový výrobca tehál
  • najväčší predajca keramickej strešnej krytiny na Slovensku
  • 2 výrobné závody na Slovensku

Na Slovensku sú v prevádzke dva výrobné závody -  v Zlatých Moravciach a v Boleráze. 

Firma má v portfóliu riešenia pre steny, strechy aj fasády a tým dokáže ponúknuť komplexné riešenie pre stavbu domu. Nosným sortimentom je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Pálená strešná krytina Tondach má v súčasnosti v portfóliu viac než 200 typov keramických škridiel. Lícové a obkladové pásiky Terca sú riešením pre fasádu. 

Wienerberger na Slovenskom trhu

Výroba pálených tehál a škridiel najvyššej kvality od firmy Wienerberger

Tehelňa v Zlatých Moravciach bola oficiálne uvedená do prevádzky 13.5.1994. Tehelňa v Boleráze bola oficiálne uvedená do prevádzky 2.9.1999.

Firma má v portfóliu všetko, čo je potrebné na zostavenie hrubej stavby od základov až po strechu. Nosným sortimentom je v súčasnosti systém tehliarskych prvkov s obchodným názvom Porotherm. Ide o tehly pre obvodové steny s vysokým tepelným odporom, tehly pre vnútorné nosné steny, deliace priečky, doplnkový sortiment, ku ktorému patria napríklad tehly umožňujúce murovanie rohov a ostení bez toho, aby sa jednotlivé kusy museli deliť.

Dôležitými prvkami systému sú keramické preklady doplnené o preklad, ktorý má výšku tehly a prefabrikované stropy. Celý systém dopĺňajú malty a omietky Porotherm.

Od roku 2015 patrí do skupiny Wienerberger aj spoločnosť Tondach Slovensko – výrobca a predajca pálenej strešnej krytiny.

Ako to bolo na Slovensku

Výroba tehál v Zlatých Moravciach a Boleráze

Najstaršia správa o výrobe tehál na našom území pochádza z roku 71 nášho letopočtu z okolia Stupavy. V druhom storočí sa pálenie tehál rozšírilo v Bratislave, Komárne a Trenčíne. História výroby tehál v Boleráze je úzko spätá s výrobnými závodmi v Trnave, ktoré začali svoju produkciu v roku 1894 a 1898. Boli postavené na výrobu plnej tehly a neskôr aj na produkciu priečne dierovanej tehly. Všetky práce boli v podstate ručné. Výlisky sa sušili v kôlňach a pálili v kruhovej peci.

Nemalým progresom svojej doby sa stala tehelňa v Boleráze s kapacitou 33,7 MiTJ (milión tehlových jednotiek) ročne. Výroba sa začala v auguste 1977. Pálenie sa zabezpečovalo v tunelovej peci. Výrobu a expedíciu tehál zabezpečoval 64-členný kolektív. V rokoch 1992 až 1994 sa v Boleráze vyrábali tehlobloky pod obchodným názvom POROBLOK. Po získaní závodu Boleráz uskutočnila firma Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. v mesiacoch apríl až august 1999 jeho rozsiahlu modernizáciu.
Začiatky tehliarskej výroby v Zlatých Moravciach a v okolí sa datujú do stredoveku. Na území Zlatých Moraviec boli pri zemných prácach nájdené zvyšky dvoch dávnych tehliarskych vypaľovacích pecí s množstvom zachovaných vypálených tehál. Typická priemyselná tehliarska výroba sa tu rozvinula založením výrobne tehál a škridiel v roku 1895 v rámci súkromnej firmy Albert Petö, stavebná drevospracujúca a hlinopriemyselná účastinná spoločnosť Zlaté Moravce.

Po II. svetovej vojne znárodnením všetkých tehliarskych fabrík vznikli Slovenské tehelne, n.p., Pezinok, ktoré sa časom rozčlenili na Západoslovenské tehelne, n.p. Pezinok, pod ktorý patrili aj Zlaté Moravce a Východoslovenké tehelne, n.p., Košice. V dôsledku organizačných zmien v januári 1950 vznikli Ponitrianske tehelne, n.p., Zlaté Moravce. Kvôli nedostatku murovacích materiálov vznikli v Zlatých Moravciach ďalšie dva závody. Z ekonomických dôvodov došlo začiatkom 80-tych rokov k fúzii Ponitrianskych tehelní so Západoslovenskými tehelňami.
Začiatkom 90-tych rokov, po privatizácii, štátny podnik Západoslovenské tehelne odovzdal podnik do správy štátneho podniku Hydrostav Bratislava. Ten vstúpil do spoločného podniku so spoločnosťou Wienerberger. Firma Wienerberger priniesla so sebou špičkovú technológiu a know-how a založila firmu pod názvom Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.