O spoločnosti Semmelrock

Semmelrock

Passion for paving

Ako tvorca vonkajších životných priestorov žijeme našou vášňou pre betónovú dlažbu. Našim mottom “Passion for Paving” jasne vyjadrujeme toto zanietenie pre všetkých pracovníkov a partnerov. Je hnacím motorom, ktorý nás neustále poháňa rozvíjať naše výrobné systémy a technické know-how, aby sme mohli našich zákazníkov nadchnúť rozmanitými možnosťami úpravy vonkajšieho životného priestoru s výrobkami Semmelrock.

Skupina Semmelrock

Už viac ako 60 rokov spoločnosť Semmelrock Stein+Design presadzuje náročným dizajnom, technickým know-how a najmodernejšími výrobnými technikami nové trendy a štandardy v oblasti výroby betónových výrobkov. Tým sa v regióne strednej a východnej Európy (CEE) etablovala na popredného dodávateľa vysokohodnotného spevňovania plôch.

Semmelrock je 100% dcérskou spoločnosťou skupiny Wienerberger AG a disponuje modernou priemyselnou základňou a efektívnou výrobnou a predajnou sieťou v celej strednej a východnej Európe. So 14 výrobnými prevádzkami v 7 krajinách – na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku a Bulharsku – ako aj v distribučných závodoch v Slovinsku, Srbsku, v Bosne a Hercegovine, v Čiernej Hore a Macedónsku – zamestnáva firma okolo 900 spolupracovníkov. Semmelrock International GmbH so sídlom vo Viedni je ako správcovská spoločnosť zodpovedná za dcérske spoločnosti v krajinách strednej a východnej Európy.

Viac informácií nájdete na: www.semmelrock.group

Udržateľnosť

V zmysle spoločenskej zodpovednosti uznáva Semmelrock zásady trvalo udržateľného hospodárenia. Výrobné závody v blízkosti zákazníkov zaručujú optimálnu starostlivosť a servis na mieste a zároveň posilňujú región. Krátke prepravné trasy šetria životné prostredie pri obstarávaní lokálnych surovín, ako aj pri expedícii výrobkov. Téma udržateľnosti je taktiež v spoločnosti zakotvená ako strategický pilier a už dlhé roky je zaužívanou samozrejmosťou, ktorá sa odzrkadľuje vo všetkých oblastiach podnikania. K tomu patria predovšetkým ochrana životného prostredia vo výrobe a rozvoj inovatívnych a trvácnych výrobných riešení. Tento prísľub je uvedený v správe o udržateľnosti skupiny Wienerberger na záväznej úrovni.

Viac informácií nájdete na: www.wienerberger.com/sustainability

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.