Malty Porotherm

Na murovanie s keramickými tehlami sa odporúča použiť malty s väčšou priľnavosťou a pevnosťou. Najvhodnejšie sú minerálne vápenno-cementové malty Porotherm. Zakladacie malty majú dlhú dobu spracovateľnosti, ktorá umožňuje korekciu murovania a uloženie tehál do správnej pozície v zakladacom, maltovom lôžku. Na murovanie nasledujúcich radov obvodových stien a priečok je možné použiť maltu Porotherm Profi, aj murovaciu penu, ktorej hlavná výhoda je murovanie pri nižšej teplote, až do -5°C. Pri murovaní je dôležité postupovať podľa pokynov výrobcu malty, aby sa dosiahli najlepšie výsledky a aby sa zabránilo vzniku trhlín, alebo iných problémov s murovaním.

Toto je naša ponuka - malty a peny Porotherm na murovanie tehál:

Murovacie malty Porotherm - základ kvalitnej stavby

Murovacie malty a peny Porotherm pre tehlové murivo prinášajú kompletný rad produktov pre murovanie od špeciálnych zakladacích mált pre murovanie prvého radu tehál, cez malty pre murovanie nosných stien, po malty a peny na murovanie nenosných priečok. Pre kvalitnú stavbu samozrejme nepostačuje len výber špičkového murovacieho materiálu. Pri murovaní je potrebné dodržiavať zásady technológie murovania.

Murovacie malty a peny Porotherm pre tehlové murivo

Murovacie malty Porotherm

Malty Porotherm na murovanie - rozdelenie

Vo všeobecnosti možno malty na murovanie rozdeliť na dve skupiny: obyčajné malty a ľahké malty. Obyčajná malta je vhodná ako malta na murovanie bez osobitných charakteristík. Ľahká malta je malta na murovanie s objemovou hmotnosťou v suchom zatvrdnutom stave p ≤ 1300 kg/m3.

Murovacie malty pre prvy rad tehal

Murovanie prvého radu nebrúsených tehál

Na založenie prvého radu brúsených tehál sa používa špeciálna zakladacia malta Porotherm AM alebo zimná zakladacia malta Porotherm AM-W. Zakladacia malta má dlhšiu dobu spracovateľnosti ako bežné murovacie malty a umožňuje pohodlnú korekciu polohy tehál prvého radu.

Murovacia pena pre steny z brusenych tehal

Malta pre tenké škáry a murovacia pena

Pre steny z brúsených tehál Porotherm Profi sa používa buď malta pre tenké škáry Porotherm Profi alebo murovacia pena Porotherm Dryfix extra. Tieto malty predstavujú ideálny spôsob odstránenia tepelných mostov v ložných škárach. Aplikácia murovacej peny má svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.