Digitalisation process at Wienerberger

Program na statické posúdenie muriva z tehál Porotherm

Softvér zjednodušuje projektantom navrhovanie murovaných konštrukcií podľa STN EN 1996-1-1.

V poradí už tretia aktualizácia obľúbeného programu na výpočet statiky domu prináša oproti prvým dvom verziám viacero zmien.

Práca v programe je intuitívna a prináša vysokú úroveň užívateľského komfortu a pomoci pre projektantov. Po prvých dvoch verziách (2008 a 2010) prináša aj úplne nový, prehľadnejší dizajn a samozrejme aktualizovaný sortiment murovacích prvkov Porotherm (k 1.4.2014). Softvér je vytvorený v prostredí Microsoft Excel. Súčasťou CD je aj návod na jeho ovládanie, ktorý vo veľkej miere plní funkciu komentára k STN EN 1996-1-1 a vysvetľuje uvádzané hodnoty.

Softvér na výpočet statiky domu a stavieb je dostupný na stiahnutie nižšie aj s návodom, alebo si ho bezplatne objednajte na mailovej adrese info.sk@wienerberger.com a zašleme vám ho na CD nosiči.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.