Man with phone in conversatuion with woman in front of brick-lined wall

Cieľ, poslanie, vízia

O čo sa snažime?

Náš cieľ:

Zlepšiť kvalitu života a ponúkať najlepšie riešenie tým, ktorí sa rozhodli pre zdravé bývanie.

Naše poslanie:

Produktmi prírodného charakteru vytvárať trvalé hodnoty: pre našich zákazníkov - kvalitné bývanie a bezpečnosť po celý život, pre našich obchodných partnerov - spoľahlivú investíciu.

Naša vízia:

Vyvíjame energeticky úsporné a udržateľné riešenia pre zdravé bývanie. Neustále zlepšujeme technológie, ktoré vedú k vytvoreniu maximálnej hodnoty pre našich zákazníkov.

 

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.