Školenia a podujatia

Spoločnosť Wienerberger ponúka komplexné riešenie pre bývanie. Základom je kompletný tehlový systém Porotherm v kombinácii s pálenou strešnou krytinou Tondach, ktoré dopĺňajú lícové tehly a obkladové pásiky Terca.
Výraznú pozornosť venuje profesionálom ale aj širokej verejnosti, ak majú záujem dozvedieť sa nové informácie.

Vážení architekti, projektanti,

mnohí z Vás sa v uplynulých rokoch zúčastnili na odborných prednáškach spoločnosti Wienerberger pod názvom Wienerberger Fórum.

Naše skúsenosti s organizovaním Wienerberger Fóra ukazujú, že záujem o prednášky na rôzne aktuálne témy súvisiace s projektovaním, je veľký. Horšie to býva s účasťou. Zladenie práce architekta, či projektanta s termínom konania fóra, vycestovanie,  časová strata v práci – to všetko boli prekážkami v účasti na Fóre. Preto vám ponúkame novú možnosť:

„Wienerberger Fórum v ateliéri“

čiže prednášky na vopred dohodnuté témy v dohodnutom čase priamo vo vašom architektonickom ateliéri, či projekčnej kancelárii.