Garden Semmelrock 2022

Súťaž pre stredné školy

Spustili sme 5. ročník súťaže pre stredné školy „Garden Semmelrock“, ktorá je určená pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.

Našim cieľom je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácií návrhov záhradnej architektúry rodinných domov, ako aj verejných priestorov.

Termíny a bližšie informácie nájdete v štatúte súťaže.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.