Vyhľadávač vyhlásení o parametroch

Kliknutim nižšie zadajte číslo DoP uvedené na CE štítku a následne sa Vám vygeneruje pdf dokument s vyhlásením o parametroch

Vyhlásenia o parametroch

Declaration of Performance (DoP)

Od 1.7.2013 je povinnosťou výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov vyrábaných podľa harmonizovaných európských noriem prikladať pri predaji k týmto stavebným výrobkom, nové sprievodné dokumenty, a to:

 

  • značku (štítok) CE,
  • vyhlásenie o parametroch, ktoré nahrádza doterajšie vyhlásenie o zhode.

Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS.

 

Implementáciu nariadenia v SR upravujú tieto právne predpisy:

  • Zákon MDVRR SR č 133 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 1.7.2013, ktorý okrem iného ustanovuje        podmienky uvádzania stavebných výrobkov  na trh v Slovenskej republike a ich sprístupňovania na domácom trhu,
  • Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Na základe týchto požiadaviek poskytuje spoločnosť Wienerberger s.r.o. k svojim výrobkom vyhlásenia o parametroch, ktoré sú dostupné nasledovnými spôsobmi:

Tehliarske murovacie prvky Porotherm a TERCA, ako aj malty a omietky Porotherm a Terca majú na obale (fólii, resp. vreci) nalepenú (vytlačenú) značku CE v zmysle príslušnej harmonizovanej normy, ktorá okrem iného obsahuje tzv. QR-kód. Po zosnímaní QR-kódu mobilným telefónom vybaveným aplikáciou Wienerberger DoP sa automaticky zobrazí vyhlásenie o parametroch pre daný výrobok, ktorý si môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Mobilná aplikácia Wienerberger DoP

Aplikáciu Wienerberger DoP si môžete bezplatne nainštalovať do svojho mobilného telefónu týmto spôsobom:

  • otvorte zoznam aplikácií
  • vyberte Obchod Play (pre Android) alebo APP Store (pre iOS)
  • vyhľadajte aplikáciu Wienerberger Declaration of Performance 
  • nainštalujte aplikáciu
  • v zozname aplikácií vo svojom mobilnom telefóne nájdete ikonu §DoP s logom našej firmy.

Preklady, stropné nosníky a stropné vložky Porotherm

budú mať vyhlásenie o parametroch pripojené v papierovej podobe k sprievodnej dokumentácii (napr. k dodaciemu listu), resp. si ich môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Príklady čísla (kódu) výrobnej série: P38TA25W3320 alebo 30A18W3321

Číslo výrobnej série nájdete buď na CE-štítku na obale (fólii) výrobku alebo priamo vyrazené na tehlách. Číslo musí byť kompletné, inak sa vyhlásenie o parametroch nevygeneruje. Po zadaní správneho čísla výrobnej série získate požadované vyhlásenie o parametroch (označované aj ako DoP – declaration of performance).

V záujme správneho zobrazenia pdf dokumentov v slovenčine si prosím nainštalujte program Adobe Reader

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.