Kariéra v spoločnosti Wienerberger

Wienerberger

Koncern Wienerberger zamestnáva viac ako 11 500 zamestnancov v 27 štátoch sveta.

Na Slovensku naša spoločnosť zamestnáva 152 zamestnancov, ktorým ponúkame dobré pracovné podmienky a benefity, ktoré dopĺňajú našu starostlivosť o zamestnancov. Našich zamestnancov pravidelne školíme a ponúkame im možnosti pre ich profesionálny a odborný rast.

Všetky aktuálne ponuky