Exteriér závodu

Závod Boleráz

Riaditeľ závodu

Vedúci výroby

Expedícia

Expedícia

Ing. Radoslav Klimon

Stanislav Janiga

Juraj Páleník

Lucia Gajarská

tel. +421/33/590 71 21, fax +421/33/590 71 12

tel. +421/33/590 71 23, fax +421/33/590 71 12

tel. +421/33/590 71 11, fax +421/33/590 71 12