Exteriér závodu

Závod Boleráz

Vedúci výroby

Expedícia

Expedícia

Stanislav Janiga

Juraj Páleník

Lucia Gajarská

tel. +421/33/590 71 23, fax +421/33/590 71 12

tel. +421/33/590 71 11, fax +421/33/590 71 12