FAQ - Často kladené otázky Tondach

Potrebujete poradiť? Pripravili sme odpovede na najčastejšie dotazy týkajúce sa strešnej krytiny Tondach. 


Rozoznávame 3 povrchové úpravy škridly: prírodnú, engobu alebo glazúru.
 

Pálená škridla v prevedení prírodná je bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Typickú tehlovočervenú farbu dosahuje vďaka oxidom železa, ktoré sa nachádzajú v hline a ovplyvňuje ju teplota výpalu pri jej výrobe. Čím je teplota vyššia, tým je odtieň tehlovej farby tmavší.

Engoba a glazúra eliminujú usadzovanie machu prachu a nečistôt na škridle. Pri engobovaní sa na vysušenú škridlu nanáša keramická hmota s oxidmi kovov, ktoré dodávajú pálenej škridle po vypálení požadovanú matnú až polo lesklú farebnosť. Pri glazúre sa navyše pridá oxid kremíka, ktorý vytvorí pri výpale hladký, lesklý, sklovitý povrch škridly, ktorý je vysoko odolný proti usadzovaniu nečistôt a tvorbe machov.

Hlavným určujúcim faktorom pri výbere strešnej krytiny je sklon strechy. Ak si na pokrytie strechy vyberiete pálenú škridlu, informáciu o jej vhodnosti na váš sklon strechy nájdete pri každom type škridly: uvedený je bezpečný sklon a minimálny sklon krytiny. Pri výbere krytiny vám môže pomôcť aplikácia pre určenie skladby podstrešia, ktorá vám určí za akých podmienok je možné použiť danú krytinu na vašej streche.

Vhodnosť škridly na rekonštrukciu záleží od mnohých faktorov. Ak chcete zachovať pôvodné latovanie mohla by vám vyhovovať škridla Steinbrück tvarovo a rozmerovo rovnaká ako historicky najpoužívanejšia škridla Slovensku. Prípadne jej modernejšia alternatíva Contiton 16. Ak hľadáte najľahšie škridly zo sortimentu ideálne sú XXL formáty, Twiston 9, Contiton 9, Planoton 9.

Životnosť keramickej krytiny je spravidla okolo 80-100 rokov. V praxi sa však stretávame s keramickou krytinou, ktorá vydržala o mnoho viac.

Výhodou keramickej škridly je UV stabilita a farebná stálosť povrchových úprav, preto nie je potrebné obnovovať jej povrch. 

Wienerberger poskytuje na strešnú krytinu dva typy záruk. Štandardná záruka na keramickú krytinu je 33 rokov a Exkluzívna záruka je doplnená o záruku na funkčnosť strechy na 20 rokov. Bližšie informácie sa dozviete v sekcii záruky.

Vetracie škridly sa osádzajú do druhej rady od hrebeňa (alebo nárožia). Ich množstvo sa stanovuje výpočet na základe plochy strechy, typu škridly a dĺžky krokvy. Pre bežné strechy s dĺžkou krokvy do 10 m je minimálna spotreba vetracích škridiel uvedená v danom technickom liste, ktorý je priložený k produktu a možno si ho i opakovane stiahnuť na našej stránke.

Všeobecne stanovený minimálny sklon pre použitie tvrdých skladaných krytín je 10°. Avšak nie každá škridla je vhodná na takto nízky sklon, preto je pri každom type škridly uvedený minimálny sklon strechy. Škridly vhodné na strechu so sklonom 10° sú Sensaton 11 a Veneton 14.

 

Druh strešnej fólie sa stanovuje na základe viacerých faktorov ako je typ strešnej krytiny, sklon strechy, členitosť strechy a ďalších zvýšených požiadaviek. Pre uľahčenie výberu strešnej fólie môžete využiť našu aplikáciu.

 

 

Každá fólia má inú hodnotu po akú dobu môže byť vystavená UV žiareniu a poveternostným vplyvom bez ochrany. Táto doba je uvedená v technickom liste ako „Dočasné zakrytie strechy“. Spravidla sa pohybuje táto doba od 3 do 10 týždňov. V každom prípade odporúčame minimalizovať túto dobu a prekryť fóliu strešnou krytinou čo najskôr.

 

 

Aj bez prevedených výpočtov platia pri kladení krytiny pravidlá, ktoré predpisujú minimálne nutné zabezpečenie podľa sklonu strechy:

  • pod 45° sa škridly kladú voľne na laty
  • 45° a viac je potrebné prichytiť každú tretiu škridlu (tam kde je možné očakávať zvýšené účinky vetra sa škridly prichytávajú aj pri nižších sklonoch
  • 60° a viac je potrebné prichytiť každú škridlu
  • 75° a viac je potrebné prichytiť každú škridlu (bočnou príchytkou a skrutkou v hlavovej časti škridly)

Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na:

štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane. Rezané časti škridiel je potrebné prichytiť viazacím drôtom o priemere min. 1 mm.

Potrebný počet príchytiek konzultujte so svojim projektantom a stavebným dozorom.

 

 

 

Zimné obdobie prináša počasie so snehovými zrážkami. Aby ste mohli bezpečne užívať vašu nehnuteľnosť je nevyhnutné zabezpečiť jej okolie voči zosuvu snehu zo strechy. Preto by mal byť protisnehový systém neoddeliteľnou súčasťou každej strechy. Účelom týchto prvkov je zadržať sneh rovnomerne na celej streche a tak zabrániť zosuvu snehovej lavíny. Preto je potrebné rozmiestniť protisnehové háky celoplošne v rámci celej strechy. Inštalácia protisnehových hákov iba v dolnej časti strechy pri odkvape nie je účinná a preto nie je dovolená. Pre stanovenie minimálneho odporúčaného množstva protisnehových hákov kontaktujte našu technickú podporu.

 

 

 

Vyhlásenie o parametroch a certifikát je možné stiahnuť na webovej stránke konkrétneho modelu v sekcii dokumenty na stiahnutie, alebo na tomto linku.

 

 

Najčastejšie kladené otázky Tondach

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.