Reference photo new construction single family in Bertem

Výstavba obkladového muriva

Ak sa rozhodnete pre dom s fasádou z režnej tehly, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel.
Projekt musí byť kvalitne spracovaný, zohľadňujúci statické, požiarno-bezpečnostné, tepelno-technické a akustické požiadavky.
Musí rešpektovať vzájomnú skladobnosť materiálov s ohľadom na rozmery objektu a stavebných otvorov v ňom.

Prírodný materiál

Detaily soklov, parapetov, ostení alebo nadpražia musia byť vopred dômyselne naprojektované. Odporúčame objednať predpokladané množstvo potrebných obkladových tehál naraz. Kedže sa jedná o prírodný materiál, je dobré predchádzať prípadným farebným rozdielom, ktoré môžu vzniknúť pri dodatočnej výrobe.

S tým tiež súvisí odoberanie stavebného materiálu, podľa možností, zo všetkých paliet, aby bolo rozloženie farebných odtieňov rovnaké po celej fasáde.

Starostlivosť o obkladové murivo

Pri murovaní je potrebné dbať na čistotu a presnosť, aby ste sa vyhli zbytočným problémom s dodatočným čistením muriva.

Prípadné výkvety na obkladových tehlách je potrebné odstraňovať len na sucho, pomocou metly alebo použitím mäkkej kefy, bez chemických prostriedkov. Biele stopy po výkvetoch po čase zmiznú prirodzenou cestou.