ARTE staromestská dlažba

Semmelrock ARTE staromestská dlažba

Moderné riešenie pre tradične dláždené plochy

Pôvab historických námestí je veľakrát daný starou dlažbou. Často ide o prírodný kameň v malých formátoch položený vo forme oblúkov, ktoré vytvárajú štýlový vzhľad.

Inovatívna ARTE staromestská dlažba spája tradičný vzhľad s výhodami modernej dlažby. Zároveň tento dlažbový systém presviedča svojimi širokými možnosťami použitia a rýchlou a jednoduchou pokládkou.
 
ARTE staromestská dlažba umožňuje výrazné stvárnenie plôch s vysokou zaťažiteľnosťou. Je vhodná na revitalizácie historických a pamiatkovo chránených historických častí miest alebo ako kontrast k modernej architektúre, ale aj na príjazdové cesty k domu a pred garáže. ARTE sa skladá z desiatich prvkov, ktoré na seba dokonale nadväzujú. Jednotlivé diely prvkov majú dostatočne hlbokú nepravú škáru, z ktorej je vďaka strieškovej geometrii zabezpečený odvod vody.
 
 

Prečo si vybrať ARTE staromestskú dlažbu?

Hlavné benefity dlažby

  • vysoká zaťažiteľnosť (záťažová trieda III),
  • zabezpečenie proti posunu vďaka systému Einstein,
  • veľké možnosti použitia vďaka rôznym variantom pokládky (rovná, vlnovitá, so zákrutami, kruhové križovatky),
  • rýchla a jednoduchá pokládka.

Zistite viac o staromestskej dlažbe ARTE vo videu

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.