An image of ZeroPlus mortar being applied by a roller onto Porotherm block.

Porotherm Profi na maltu pre tenké škáry

Murovanie brúsených tehál Porotherm Profi na maltu pre tenké škáry predstavuje výraznú časovú a materiálovú úsporu oproti klasickému spôsobu murovania.

Vďaka úprave ložných plôch brúsením sa tehly namiesto klasickej malty spájajú špeciálnou lepiacou maltou. Hrúbka maltovej škáry je cca 1 mm, výška tehál je 249 mm.

Presné tehly, presné murovanie

Výhody malty Porotherm Profi:

  • malta pre tenké škáry je suchá maltová zmes, ktorej príprava je jednoduchá – stačí pridať vodu a zamiešať vo vedre,
  • vďaka murovaniu bez miešačky sa šetria náklady na vybavenie stavby,
  • murovanie na tenké ložné škáry prináša úsporu malty až 90% oproti klasickému spôsobu murovania,
  • rýchle murovanie ušetrí až 50 % času oproti klasickému spôsobu murovania,
  • vďaka malému množstvu lepiacej malty sa eliminujú tepelné mosty v ložnej škáre a zároveň sa do muriva dostáva menej technologickej vlhkosti( vlhkosť v murive zhoršuje jeho tepelnoizolačné vlastnosti),
  • murovanie na lepiacu maltu znamená jednoduché, presné a rýchle murovanie bez miešačky.

Pracovný postup murovania v skratke

1. Založenie prvého radu tehál

Prvý rad tehál zakladáme na dokonale vodorovnú súvislú vrstvu vápennocementovej malty o hrúbke min. 10 mm. Založenie prvého radu je rovnaké ako pri murovaní na maltu pre tenké škáry.

1.1. Výškové zameranie základovej dosky (stropu) 

v mieste budúcich stien je potrebné pre správne založenie prvého radu tehál. Zameranie robíme až po natavení izolačných pásov. Cieľom je nájdenie najvyššieho bodu na základovej doske. Pri zakladaní prvého radu vychádzame z tejto výšky.

1.2 Nanesenie zakladacieho maltového lôžka

nám uľahčí pracovná pomôcka na murovanie - nivelačná súprava, pozostávajúca z dvoch nastaviteľných urovnávacích líšt. Tieto postavíme do vzájomnej vzdialenosti podľa dĺžky hliníkovej laty, ktorú máme k dispozícii (minimálne 2 m).

Pomocou nastaviteľných skrutiek ich nastavíme do potrebnej výšky pomocou nivelačného prístroja a laty. Na urovnávacej lište nastavíme zároveň aj požadovanú šírku maltového lôžka podľa hrúbky steny a skontrolujeme vodorovnú polohu urovnávacích líšt.

Medzi urovnávacie lišty nanášame zakladaciu maltu, ktorú následne urovnáme pomocou hliníkovej laty, ktorú ťaháme po nastavených urovnávacích lištách.

1.3 Prvý rad tehál ukladáme do urovnaného maltového lôžka

 pozdĺž murárskej šnúry tak, aby sa tehly nezabárali do malty. V prípade potreby jednotlivé tehly jemne(!) urovnáme gumovým kladivom za pomoci vodováhy. Treba dbať na to, aby rad tehál bol vodorovný a medzi jednotlivými tehlami neboli výškové rozdiely.

poroton, mortar, cord, set pliers, construction worker

2. Murovanie ďalších radov

Počnúc druhým radom tehly murujeme na lepiacu maltu Porotherm Profi. Malta sa dodáva v 25 kg-ových vreciach spolu s tehlami Porotherm Profi. Maltu pripravujeme podľa návodu na vreci. Na nanášanie lepiacej malty používame nanášacie valce potrebných šírok podľa hrúbky muriva.

2.1 Príprava tehál

Pred nanášaním lepiacej malty aj pred ukladaním tehál do lepiacej malty pretrieme ložné plochy tehál mokrou murárskou štetkou - takto ich zbavíme prachu a zabezpečíme lepšiu priľnavosť lepiacej malty.

2.2 Nanášanie malty na ložné plochy tehál

Lepiacu maltu spracujeme podľa návodu na vreci. Na nanášanie lepiacej malty používame nanášací valec Porotherm Profi (návod na použitie valca je súčasťou jeho balenia). Lepiacu maltu dávkujeme do zásobníka nanášacieho valca.

Rovnomerným pohybom valca po uloženom rade tehál pri otvorenej klapke maltu nanášame na ložnú plochu tehál. Valec ťaháme výlučne smerom k sebe, t.j. za rukoväťou. Naraz nanášame lepidlo v dĺžke cca 4-6 ks tehál.

Ak je konzistencia lepiacej malty správna, zostáva na rebrách a nezateká do dutín, ani nevyteká pri práci z valca. Tehly by sme mali položiť do lepidla najneskôr do 2 min, pri murovaní počas horúcich letných dní aj skôr. Z tohto dôvodu odporúčame postupovať po kratších úsekoch.

2.3 Riešenie detailov

Niektoré detaily (detail rohu, okenného ostenia a parapetu) realizujeme pomocou doplnkových tehál. Na vytvorenie správnej väzby na rohu používame pri niektorých hrúbkach obvodovej steny (440 a 400 mm) tzv. rohové a polovičné koncové tehly s označením R a K 1/2).

Rohové tehly v každej vrstve musia byť oproti tehlám predchádzajúcej vrstvy na tom istom rohu pôdorysne natočené o 90°. Doplnkové tehly majú jednu styčnú plochu hladkú bez zazubenia, preto nanášame lepiacu maltu aj na tieto hladké styčné plochy.

Na vytvorenie detailu okenného ostenia a parapetu používame tzv. koncové tehly s označením K a K1/2. Ostenie vytvárame tak že sa v jednotlivých radoch striedajú celé a polovičné koncové tehly.

Na parapet používame buď celé alebo polovičné koncové tehly. Koncové tehly sú vytvarované tak, že umožňujú zabudovanie tepelnej izolácie okolo rámu okna.