PlanModul handling

Murovanie obvodových stien z tehál Porotherm (Profi)

Aký je správny postup pri murovaní z tehál? Podrobnosti ako správne murovať sa dozviete v nasledovnom článku.

Murovanie obvodových stien

1. Podklad muriva musí byť vodorovný. V prípade, že je to potrebné, treba pred začatím murovania nataviť alebo položiť na základovú dosku vmieste budúcich stien izolačné pásy proti vlhkosti, ktoré musia byť cca o 150 mm širšie ako hrúbka muriva. Po výškovom zameraní jednotlivých rohov stavby sa začína murovať v najvyššom bode.

Zistené rozdiely vo výške základu sa vyrovnajú maltou. Aby sa dodržala projektovaná konštrukčná výška podlažia, odporúčame skontrolovať si výšku jednotlivých radov tehál, ktorá by mala byť celým násobkom 250 mm.

Na tento účel nám postačí jednoduchá pomôcka - hobľovaná lata s ryskami po 250 mm. Dĺžka laty musí postačovať na projektovanú výšku muriva.

2. Ako prvé sa založia rohy stavby. Medzi takto založené rohy sa v každom rade natiahne z vonkajšej strany murárska šnúra. Do ložnej škáry sa nanesie malta v plnej šírke muriva.

3. Tehly sa ukladajú do malty tesne za sebou pozdĺž natiahnutej šnúry. Poloha jednotlivých tehál sa upravuje pomocou vodováhy a gumového kladiva. Zvislé škáry medzi tehlami P+D zostávajú nepremaltované. Je to výrazná prednosť tohoto systému spojenia, ktorá šetrí materiál a čas.

Na murovanie tehál používame maltu optimálnej konzistencie, tj. takej, aby nezatekala do zvislých otvorov. Murovanie ostatných radov tehál prebieha podobne, s tým, že dĺžka väzby má byť podľa možnosti 125 mm.

Malta vytekajúca z ložných škár sa stiahne murárskou lyžicou. Zároveň treba dbať na to, aby ložné škáry boli úplne vyplnené maltou.

4. Výšku jednotlivých radov a polohu tehál treba pravidelne kontrolovať. V prípadoch, keď pôdorys objektu nie je navrhnutý v module 125, resp. 250 mm, alebo sa v pôdoryse nachádzajú nepravouhlé rohy, treba na stavbe pripraviť vhodné doplnkové kusy tehál. Získame ich jedine rezaním pomocou vhodného náradia, nikdy nie sekaním.

Založení příčky - hrubá stavba - akustické cihly