Wienerberger fórum v ateliéri

Architects collaborating in their office
Female presenter in front of audience explaining flip-chart

Vážení architekti, projektanti,

mnohí z Vás sa v uplynulých rokoch zúčastnili na odborných prednáškach spoločnosti Wienerberger pod názvom Wienerberger Fórum.

Naše skúsenosti s organizovaním Wienerberger Fóra ukazujú, že záujem o prednášky na rôzne aktuálne témy súvisiace s projektovaním, je veľký. Horšie to býva s účasťou. Zladenie práce architekta, či projektanta s termínom konania fóra, vycestovanie,  časová strata v práci – to všetko boli prekážkami v účasti na Fóre. Preto Vám ponúkame novú možnosť:

„Wienerberger Fórum v ateliéri“

čiže prednášky na vopred dohodnuté témy v dohodnutom čase priamo vo vašom architektonickom ateliéri, či projekčnej kancelárii.

Product manager presenting clay block to architect and investor, Fast Forward Commercial Excellence

Ako na to?

Telefonicky kontaktujte svojho regionálne príslušného technického poradcu Wienerberger,

·      dohodnite témy, ktoré Vás zaujímajú,

·      dohodnite vyhovujúci termín a rozsah prednášky.

Naši technickí poradcovia a ich pôsobnosť podľa okresov: 

   

Ing. Alexander Pintér - 0915 940 293 

oblasti: BA, MA, PK, SE, SI, TT, GA, HC, NR, SC, DS, KN, LV, NZ, SA, ZM

 

Ing. Ivan Vozárik: - 0905 997 370 : 

oblasti: BN, IL, MY, NM, PD, PE, PN, PU, TN, TO, BY, CA, BY, CA, DK, KM, LM, MT, NO, PB, RK, TR, TS, ZA, BB, BS, BR, DT, KA, LC, PT, RA, RS, VK, ZC, ZH, ZV

 

Ing. Marcel Kresta - 0905 867 368 :

BJ, HE, KK, LE, ML, PP, SK, SL, SP, SV, VT, KE, KS, GL, MI, RV, SN, SO, TV

Wienerberger fórum v ateliéri

Ponuka „Wienerberger fórum“ v ateliéri je určená predovšetkým pre architektov a projektantov, ale môžu ju využiť aj odborné školy stavebného zamerania a stavebné firmy.