Informácie o prevádzkovateľovi

Nachádzate sa na webových stránkach skupiny Wienerberger. Nižšie nájdete informácie o prevádzkovateľovi týchto stránok.

Wienerberger s.r.o.

Fakturačné údaje

Sídlo: Tehelná 1203/6 953 01 Zlaté Moravce

Korešpondenčná adresa: Klingerka Offices, Plátennícka 2, 821 09, Bratislava

Zastúpenie: Gülnaz Atila - generálna riaditeľka, Slavomír Šušor - konateľ, Ing. Marian Kalafut - konateľ

IČO: 31418821

DIČ: 2020411954

IČ DPH: SK2020411954 

SK-NACE: 23.32.0

Elektronická fakturácia podľa pravidla - faktúra + prílohy = 1 pdf súbor = 1 e-mail na adresáta Wienerberger-3301@mail.de.readsoftonline.com

UniCredit Bank Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT/BIC UNCRSKBX, IBAN SK57 1111 0000 0011 5430 5004

Firma je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 2141/N, deň zápisu 11.8.1992.

Infolinka: +421 2 65 935 875
E-mail: info.sk@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

Wienerberger AG

 

Firmenbuchnummer 77676f  des Handelsgericht Wien Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien

Tel: 01 / 60 192 - 0

Fax: 01 / 60 192 - 466

e-mail: office@wienerberger.com


Daňové identifikačné číslo: ATU 14589505

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.