Informácie o prevádzkovateľovi

Nachádzate sa na webových stránkach skupiny Wienerberger. Nižšie nájdete informácie o prevádzkovateľovi týchto stránok.

Wienerberger Newsletter

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 31418821

DIČ: 2020411954

IČ DPH: SK2020411954 

UniCredit Bank Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT/BIC UNCRSKBX, IBAN SK57 1111 0000 0011 5430 5004

Firma je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 2141/N, deň zápisu 11.8.1992.

Infolinka: 0850 111 283
E-mail: info.sk@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

Wienerberger AG

 

Firmenbuchnummer 77676f  des Handelsgericht Wien Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien

Tel: 01 / 60 192 - 0

Fax: 01 / 60 192 - 466

e-mail: office@wienerberger.com


Daňové identifikačné číslo: ATU 14589505