Block Porotherm T Profi with drop of water on insulation

Porotherm T Profi - tehla plnená minerálnou vlnou

Najlepšie inovácie vznikajú spojením obvyklých vecí neobvyklým spôsobom. S týmto krédom sa spája kvalita tradičného murovacieho materiálu - pálenej tehly, ktorá má rebrá plnené minerálnou vlnou. Vzniká tým úplne nový stavebný materiál z dvoch prírodných materiálov, ktorý získava množstvo ďalších jedinečných vlastnosti a benefitov. Ich kombinácia v jednom výrobku – tehlách Porotherm T Profi je základom moderného stavebného materiálu pre budúcnosť výstavby.

Sila spojenia dvoch prírodných materiálov

Tehla a minerálna vlna sú dva prírodné materiály, preverené časom. Ich kombinácia je základom moderného stavebného materiálu pre budúce stavby.

Minerálna vlna ukrytá vo vnútri tehly sa vyrába roztavením vhodných hornín. Neobsahuje žiadne toxické ani zdraviu škodlivé látky. Proti navlhnutiu je vlna chránená hydrofobizáciou, je teda nenasiakavá a zároveň nepohlcuje žiadnu vzdušnú vlhkosť.

Vysoká kvalita materiálov spolu s najmodernejším spôsobom výroby zaručuje vznik špičkových výrobkov. Murivo z tehál plnených minerálnou vlnou spája v sebe výhody pálenej tehly:

  • pevnosť a únosnosť
  • ochrana proti hluku a požiaru

 a minerálnej anorganickej izolácie:

  • vysoká tepelná ochrana
  • stálosť parametrov.

Tehla tvorí pre minerálnu vlnu dokonalú ochranu a zaručuje takmer neobmedzenú životnosť stien. Ľahká difúzia vodných pár a prírodný pôvod muriva je predpokladom pre zdravé bývanie v príjemnom prostredí. Optimálna akumulácia stien v zime bráni rýchlemu vychladnutiu a naopak v lete pomáha zabrániť prehriatiu domu.

Tehly plnene mineralnou vlnou
© Wienerberger s.r.o.

Pálené tehly plnené minerálnou vlnou

Tehly Porotherm T profi - stavebný materiál  pre komfort a kvalitu bývania.
 

Výborné tepelnoizolačné vlastnosti muriva

Súčiniteľ prechodu tepla U, pri murive s tehlami plnenými minerálnou izoláciou, sa pohybuje od 0,14 do 0,22 W/m2.K podľa hrúbky muriva. Murivo s vysokou rezervou vyhovuje aktuálnym normovým požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien domov aj bez dodatočného zateplenia.

Technológia tehál plnených minerálnou vlnou je vhodnou odpoveďou na požiadavky kladené v budúcnosti na domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre tehly plnené minerálnou vlnou

Hodnoty prestupu tepla pre murivo hrúbky 50 a 44 cm spĺňajú limity pre stavbu pasívnych rodinných domov.

Pre nízkoenergetické rodinné domy je možné s rezervou použiť tehly Porotherm T Profi v hrúbke 38 a 30 cm.

Výhody muriva s tehlami plnenými izoláciou

Jednou z výhod keramického črepu je jeho schopnosť akumulovať teplo. Táto vlastnosť v zime bráni rýchlemu vychladnutiu domu a v lete jeho rýchlemu prehriatiu. Pomerne masívna konštrukcia keramickej tvarovky Porotherm T Profi napomáha akumulácii tepla a vytvára tak účinnú bariéru proti náhlym teplotným výkyvom v exteriéri.

Výborné tepelnoizolačné vlastnosti plnených tehál zaisťujú dostatočne vysoké povrchové teploty obvodovej konštrukcie a pri správnom zhotovení konštrukčných detailov eliminujú vznik tepelných mostov. Minimalizuje sa tak riziko vzniku plesní, prípadne kondenzácia vodnej pary na vnútornom povrchu konštrukcie.

Tepelnoizolačné vlastnosti muriva z tehál plnených minerálnou vlnou

Vlastnosti muriva z plnených tehál

Vlastnosti oboch materiálov - tehly a minerálnej izolácie nefungujú len ako samostatné jednotky, naopak vzájomne sa dopĺňajú a podporujú.

Tepelná ochrana a pevnosť tehly

Tehlová tvarovka s výplňou z minerálnej vlny tvorí ideálnu ochranu pred vonkajším prostredím a zabezpečuje tak dlhú životnosť nielen stavbe, ale aj samotnej tepelnej izolácie. Minerálna izolácia je chránená pred mechanickým poškodením, biogickým napadnutím, ale aj pred vodou, minerálna vlna zostane úplne suchá. Toto správanie je overené skúškami i praktickými skúsenosťami zo stavieb.

Kombinácia materiálov pre akustickú a protipožiarnu ochranu

Masívne tehlové murivo vytvára dostatočnú ochranu proti hluku, ktorá je v prípade plnených tehál ešte podporená vrstvami minerálnej  izolácie. Usporiadanie keramických rebier a vzduchových dutín vo vnútri tehál Porotherm je navrhnuté premyslene v závislosti od účelu použitia tehál a plnia tak svoju funkciu.

Pre dosiahnutie čo najlepších parametrov vzduchovej nepriezvučnosti je potrebné dodržať aj ďalšie zásady, ktoré majú na výslednú akustickú izoláciu nemalý vplyv. Pre dosiahnutie zvukovej izolácie stien a priečok je potrebné dodržať technologické postupy pre:

  • vyhotovenie samotnej deliacej steny a jej omietanie,
  • napojenie konštrukčných detailov na priľahlých konštrukcii,
  • spôsob vedenia inštalačných káblov a drážok, ktoré akustické vlastnosti priečky oslabujú.

Vysoký stupeň požiarnej odolnosti je daný tým, že keramický črep tehly a kamenná minerálna vlna sú materiály nehorľavé – sú zaradené v najvyššej triede reakcie na oheň A1.

Materiály použité na výrobu minerálnej  vlny sú prírodného charakteru, používajú sa vulkanické horniny ako čadič a diabas, ktoré sa nachádzajú vo veľkom množstve v celej krajine. Kameň sa roztaví, pri teplote okolo 1 600 ° C aby sa z neho napokon vyrobili umelé minerálne dosky určené ako výplň keramických tehál. Ako spojovací materiál sa najčastejšie pridáva fenolformaldehydová živica.

Minerálna vlna neobsahuje žiadne toxické ani zdraviu škodlivé látky.  Minerálna vlna je následne hydrofobizovaná, čo znamená, že v tehlách nenavlhne a voda po nej iba steká. Vysoká teplota použitá pri výroba neskôr zaručuje protipožiarnu odolnosť minerálnej vlny. Rovnako je na tom aj protipožiarna odolnosť pálenej tehly. Pri vypaľovaní keramickej tehly sa pracuje s teplotou okolo 1 100 °C, odolnosť tehál proti požiaru je teda daná už samotnou výrobou.

Výroba tehál plnených minerálnou izoláciou

Výroba tehál Porotherm T Profi v Českej republike

Plne automatická výrobná linka na výrobu tehál plnených minerálnou vlnou je inštalovaná úplne nanovo v tehelni Novosedly na južnej Morave a je pripravená na 100% plánovaný výkon.

Predaj tehál plnených minerálnou vlnou českej výroby odštartoval 1. apríla 2014. Slávnostné zahájenie prevádzky prvej a jedinej výrobnej linku svojho druhu v Českej republike prebehlo dňa 26. marca 2014.

Rýchla, ľahká a presná výstavba

Stavanie z plnených tehál  Porotherm 30 T Profi, Porotherm 38 T Profi, Porotherm 44 T Profi a Porotherm 50 T Profi je jednoduché, rýchle a presné. Keramické tvarovky plnené minerálnou vlnou sú určené na výstavbu jednovrstvových tepelnoizolačných obvodových stien rodinných domov v nulovom, pasívnom či nízkoenergetickom štandarde. Obvodové steny vďaka spomenutej kombinácii materiálov nie je potrebné dodatočne zatepľovať.

Výstavba muriva z plnených tehál

Murovanie s brúsenými tehlami Porotherm T Profi je vďaka ich presnému tvaruje možné na tenkovrstvú celoplošnú maltu Porotherm Profi, ktorá sa na tehly aplikuje nanášacím valcom len 1 mm vrstvou.

Novou technológiou murovania brúsených tehál plnených minerálnou vlnou je murovanie na penu Porotherm Dryfix extra. Tento spôsob murovania je najrýchlejším spôsobom výstavby a je použiteľný aj v zimnom období. 

Najnáročnejším krokom je presné založenie stavby. Spoločnosť Wienerberger poskytuje možnosť objednať si na založenie prvého radu stavby odbornú pomoc. Dôležité je aj precízne systémové riešenie konštrukčných detailov, citlivých na vznik tepelných mostov, ako sú detaily v okolí okien, pri naviazaní stien, pri sokli  a napojení krovu. Tieto konštrukčné detaily sú podstatné z hľadiska tepelnej ochrany a ich kombináciou možno dosiahnuť parametre požadovaného energetického štandardu.

Viac článkov na tému výhody keramických materiálov

Stavba muriva s keramickými tehlami plnenými minerálnou vlnou

●	Nákup plnených tehál
Cenníky tehál Porotherm
Kontakty na obchodných reprezentantov Wienerberger

Kde kúpiť tehly plnené minerálnou vlnou?

Kde nakúpiť plnené tehly pre tepelne izolované steny a ďalšie materiály na stavbu domu? Pozrite sa na mapu partnerských miest, kde naše stavebné materiály jednoducho nakúpite. Vyberte si predajné miesto najbližšie k vám!

Cenníky tehál a výrobkov Porotherm

Rozmýšľate o použití pálených tehál plnených minerálnou vlnou a ďalších  našich materiálov, no nepoznáte cenu? 
Pozrite sa do našich cenníkov na ceny produktov Porotherm, Tondach a Terca.

Kontakty na obchodných reprezentantov

Hľadáte špičkových odborníkov na keramickú strešnú krytinu Tondach, pálené tehly a stropný systém Porotherm alebo lícové tehly a obkladové pásiky Terca? Nechajte si poradiť.

Kalkulácia materiálu

Nechajte si vypracovať profesionálny nápočet materiálu na vašu stavbu spolu s cenovou ponukou.

Produkty

Vyberte si zo širokého portfólia produktov Wienerberger.